QOTR SPARRING SESSION: CLASSY vs MS SHEEK

Muzikal Kombat Banner 3

BABS BUNNY & VAGUE present QOTR SPARRING SESSION CLASSY vs MS SHEEK

Ms Sheek [Boston] vs Classy [Tenton, NJ]

Classy vs Sheek 1